Održali smo ljetnu školu skokova u vodu! U četiri ciklusa od 09.08. do 03.09. 2021. više od pedeset djece po prvi puta je probalo skokove u vodu. „Mali skakači“ naučili su sve osnovne elemente skokova i pobijedili strah od visina. Hvala svima na sudjelovanju te trenerima Juraju Melši, Hrvoju Brezovcu i Goranu Koliću na stručnom vodstvu i organizaciji škole.